Privacy statement

KPJ De Meern verwerkt persoonsgegevens en wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door KPJ De Meern.

Dit vormt een samenvatting van het privacy beleid van de provinciale organisatie KPJ, waar wij als KPJ De Meern bij zijn aangesloten. Het privacy beleid is te vinden op www.kpjdemeern.nl.

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden, spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan.

Van wie verwerkt KPJ De Meern persoonsgegevens?

KPJ De Meern verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

  • Leden van de KPJ;
  • Mensen die ooit een lidmaatschap hebben gehad;
  • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Als KPJ verwerken we de persoonsgegevens in Excel. Binnen het bestuur is er een gegevensbeheerder die deze gegevens verwerkt.

Waarvoor verwerkt KPJ De Meern persoonsgegevens?

Als je lid wilt worden van KPJ De Meern hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van je gegevens kunnen we je op de juiste wijze inschrijven als lid en onder andere zorg dragen voor je verzekering.

Als je eenmaal lid of een relatie van de KPJ bent, dan willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden en je te informeren over lidmaatschap gerelateerde zaken.

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of onderzoeksdoeleinden. Bijvoorbeeld om je te informeren over een nieuwe activiteit. Hiervoor wordt een standaard maillijst gebruikt. Wil je niet benaderd worden? Dan kun je dit aangeven door dit in een reactie achter te laten.

Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom contributie, statistische analyses enzovoorts.

Verwerkt KPJ De Meern ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met jouw toestemming of als je dat ons vraagt. In dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening.

Hoe gaat KPJ De Meern met mijn persoonsgegevens om?

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?

De gegevensbeheerder van de KPJ waarvan je lid bent, kan je gegevens inzien en wijzigen in het ledensysteem. De gegevensbeheerder van je KPJ is ook het eerste aanspreekpunt voor vragen of wijzigingen betreft je gegevens met betrekking tot jouw lidmaatschap.

Uitwisseling van persoonsgegevens 

Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren? Dan kunnen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

Gegevens gerelateerd aan je lidmaatschap worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard om statistische informatie zoals ledenaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren. Daarnaast is het voor de groep met deze informatie mogelijk oud-leden te informeren over bijvoorbeeld een reünie. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is de KPJ gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Kan ik zien welke gegevens KPJ De Meern van mij verwerkt?

Het inzien van je persoonlijke gegevens kan via de gegevensbeheerder van de KPJ waarvan je lid bent. De gegevensbeheerder kan door in te loggen in het ledenbestand de gegevens met betrekking tot jouw lidmaatschapsregistratie terug vinden en bewerken.

Foto’s

Tijdens activiteiten kunnen er foto’s worden gemaakt, ter promotie van de KPJ. Deze kunnen verspreid worden via onze kanalen. Mocht je hier bezwaar tegen hebben, kun je dit voorafgaand van de activiteit aangeven bij een van de bestuursleden.

Sta je op een foto en wens je dat deze verwijderd wordt, dan doen wij dit. Een verzoek hiervoor kun je per mail indienen.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door de KPJ kun je terecht bij het bestuur van KPJ De Meern. Je kunt mailen naar bestuur@kpjdemeern.nl.

Wijzigingen privacy beleid

KPJ De Meern behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid.

Deze website maakt gebruik van cookies.

De cookies van Google Analytics zijn geanonimiseerd en mogen wij plaatsen zonder toestemming. Wilt u de beste website ervaring en op u afgestemde informatie? Klik dan op de button voor akkoord. Meer informatie kunt u lezen in onze privacy statement.

Cookie statement

Noodzakelijk

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Naam: __cfduid
Aanbieder: keepcalm-o-matic.co.uk
Vervaldatum: 1 jaar
Doel: Gebruikt door het inhoudsnetwerk, Cloudflare, om vertrouwd webverkeer te identificeren.

Statistieken

Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

Naam: _ga
Aanbieder: https://www.kpjdemeern.nl/
Vervaldatum: 2 jaar
Doel: Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

Naam: _gat
Aanbieder: https://www.kpjdemeern.nl/
Vervaldatum: Sessie
Doel: Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen

Naam: _gid
Aanbieder: https://www.kpjdemeern.nl/
Vervaldatum: Sessie
Doel: Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.