Tentfeestcommissie

Jaarlijks organiseert onze commissie het tentfeest van KPJ De Meern. Het tentfeest is een belangrijke activiteit van de vereniging. Zonder dit feest kunnen een hoop uitstapjes en activiteiten niet plaats vinden. De commissie bestaat inmiddels uit 7 mensen die vol enthousiasme dit organiseren. Om dit efficiënt te doen heeft de commissie zich verdeelt in 3 groepen. De groep Algemeen regelt de vergunning, het contact met de gemeente, beveiliging, etc. De groep PR & Personeel verzorgt de reclame van ons tentfeest, de aankleding en ook delen zijn de leden in om diensten te draaien op het tentfeest. De 3de groep Land & Overige zijn verantwoordelijk voor het regelen van de tent, rijplaten, wc’s, etc.

De commissie heeft de eerste vergadering in september. De druk begint pas echt te groeien in december wanneer de vergunningen de deur uit zijn.

Als commissie leven we altijd naar de tentfeestweek toe. Dit is de week voor het tentfeest, dan blijkt of we alles goed hebben geregeld. Het hoogtepunt is natuurlijk het tentfeest zelf.

Groeten,
De tentfeestcommissie