Aktie voor Aktie

Iduna KPJ De Meern steunt agrarisch doel

Al 50 jaar is onze vereniging een toevluchtsoord voor jongeren van 16 tot 30 jaar, voor leden en voor niet-leden uit De Meern en omgeving. Door de oprukkende verstedelijking is onze agrarische achtergrond een beetje uit beeld verdwenen. Tijdens de festiviteiten rond ons jubileum willen we onze roots zichtbaarder maken. We zijn daarom een samenwerking aangegaan met de vereniging Aktie voor Aktie, een vereniging ook opgericht in Vleuten-De Meern.akie-voor-aktie

Aktie voor Aktie zet zich in voor kansarme jongeren in Noordoost Braziliƫ. Jongeren uit zeer arme gezinnen die door opvang, opvoeding en opleiding geholpen worden om zich te onttrekken aan de vaak uitzichtloze situatie waarin zij zich bevinden. Op dit moment werkt Aktie voor Aktie aan de ontwikkeling van een cursus voor jonge boeren. Hun ouders zijn vrijwel zonder uitzondering analfabeet en het verbeteren van agrarische technieken en methodes is daardoor bijna onmogelijk. Aktie voor Aktie wil via de kinderen van deze boeren toch tot veranderingen en samenwerking komen.

Als alle leden, oud-leden, vrienden en kennissen een kleine bijdrage geven voor dit goede doel, dan krijgen een dertigtal jonge boeren meer kans op een goede toekomst. Voor meer informatie over deze cursus bel Koos Vermeulen, 030 6665200.